Teda, kdo vymyslel ten název Quadraginta, ten by zasloužil metal, pardon – metál. To prostě znííí! Já měl na gymplu latinu dva roky, ale pak jsem při přijímačkách na vejšku přeložil akorát „animalia“. Nicméně quadragintu jsem si ověřil ve slovníku, a ukázalo se, že kytarový dítka dovedou jen zřídka lhát – je to fakt 40 (slovy čtyřicet).

Jednoznačně nejkrásnější obal v dějinách Kernu – onen majestátní, magický obraz symbolizuje nebetyčné výšky hor i neskutečné hloubky řek. O co více je „přehlušen“ logem kapely na titulu samotném, o to více vyniká na potisku kotoučku. Ta skaliska by možná mohla být i pomyslnou Zídkou bláznů, ale hlavně symbolizují ono podstatné, již shora naznačené Dál a dál.

celou recenzi najdete na serveru metl-liline.cz

foto: Petr Dio